ThiemeMeulenhoff

Varia is een oefenspel voor alle groepen, vakken en typen leerlingen in het basisonderwijs. Zelfstandig en spelenderwijs gaan de leerlingen met de oefeningen aan de slag. De oefeningen klimmen per boekje langzaam op in moeilijkheidsgraad. Voor de onderdelen taal en spelling heb ik aan negen boekjes gewerkt voor de groepen 3 t/m 8, uiteenlopend van herschrijven van kopij en (beeld)redactie tot proevencontrole.

Websitewww.thiememeulenhoff.nl