Benecke

Bij Benecke kwam ik voor het eerst in aanraking met de medische uitgeefsector. Als coördinator bureauredactie leerde ik bladen maken, leidinggeven en financieel rapporteren. Daarnaast voerde ik redactionele werkzaamheden uit, onderhield contacten met opdrachtgevers en dacht mee over conceptontwikkeling.

Naast de verenigingsbladen De Psychiater, De Neuroloog en Medische Oncologie, realiseerde ik gesponsorde uitgaven in opdracht van farmaceutische bedrijven (waaronder Pfizer, GlaxoSmithKline en Eli Lilly). Ook was ik betrokken bij de realisatie van nascholingsmateriaal voor professionals in de gezondheidszorg.

De huidige uitgever van de verenigingsbladen is BPM Medica.

Websites: www.benecke.nl