Wil je Nederlands leren? Opfrissen of perfectioneren?
Doe mee met een van onze groepscursussen.

Would you like to learn Dutch? Or level up?
Join us in one of our group courses.

VOLGENDE intensieve cursus: Zomerschool Nederlands
19 t/m 30 AUGUSTUS 2019

NEXT intensive course: Dutch Summer School
19 to 30 AUGUST 2019

kleine groepen: 4-8 personen | small groups: 4-8 persons
persoonlijke aandacht | personal approach
efficiënt | efficient
ervaren &enthousiaste docenten | experienced & enthusiastic teachers
actuele onderwerpen | current topics
plezier | fun

Cursusprogramma’s | Course programs
Nederlands intensief 2019
Nederlands extensief 2019
Dutch intensive 2019
Dutch extensive 2019

Cursuslocatie | Course location
Pletterij | Lange Herenvest 122 | 2011 BX Haarlem

Informatie en inschrijving | Information and registration
Simone Dekker
06 20 35 54 21 | simone@redactia.nl | www.redactia.nl

Samenwerkingspartner | Cooperation partner
Myriam Schuitemaker
06 28 76 29 37 | myriam@linguaviva.nl | www.linguaviva.nl

Tot ziens! | See you!