Hoewel ik graag met mijn tijd meega, maak ik mij zorgen over een moderne taaltrend: de verengelsing in het onderwijs.

Tweetalig onderwijs op een reguliere school: prima, met Engels naast Nederlands geef je leerlingen een goede basis mee voor een samenleving die steeds internationaler wordt. Maar als een opleiding volledig in het Engels wordt gegeven, verschraalt het onderwijs. De woordschat is kleiner, de variatie in zinsbouw is minder en de stilistische lenigheid is ondermaats. We zijn eerder tevreden met een eenvoudigere tekst en kijken minder vaak of een formulering beter of met een grapje kan. Gevolg: minder sprankelende taal, lager leerrendement en in het ergste geval misverstanden.

Lotte Jensen, zus van Stine en hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is het met me eens. Volgens Lotte in een recent interview op Radio 1 verschraalt het onderwijs doordat de Nederlandse universiteit verengelst en omdat er steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland komen. Doordat tegenwoordig maar liefst 74 procent van de masters alleen nog in het Engels wordt onderwezen, krijgt zelfs de Gijsbrecht van Vondel een Engelse vertaling.

Lotte pleit voor handhaving van het Nederlands als voertaal in het onderwijs, behoud van meertaligheid (denk ook aan Duits, Frans en Spaans) en meer cultuurbesef: ‘Nederlanders gaan wel te gemakkelijk mee in die internationale stroming en denken te weinig na over de waarde van de eigen taal en cultuur hierin. Die geven ze te gemakkelijk op. Er mag best meer trots of taalbesef, historisch besef op de eigen taal en cultuur zijn.’ Daar sluit ik me volledig bij aan.

Luister hier naar het interview met Lotte Jensen over de verengelsing in het onderwijs. ‘Verengelsing is een vorm van handelsgeest.’

Luister hier naar een interview van een andere tegenstander: Ad Verbrugge, filosoof en voorzitter van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), over de rechtszaak van 14 juni 2018 tegen de verengelsing in het onderwijs. ‘We verkwanselen onze eigen taal.’

Lees hier het vonnis van de rechtbank.